V nakladatelství XYZ (Albatros Média) vyšel román Adama Suchého "VŠECHNO SE V DOBRÉ OBRÁTÍ"

Adresář psychologů a psychoterapeutů pomáhajících dobrovolně Ukrajincům (těm v ČR žijícím i těm příchozím) a další důležité odkazy naleznete zde.

Vytvořili jsme s kolegou Světlákem Českou psychologickou alianci pro globální změny, jejímž prostřednictvím jsme připojili českou psychologii k celosvětovému projektu s více než 60 zeměmi světa. Za ČR jsme také podepsali lisabonskou klimatickou deklaraci. Podrobněji viz odkaz. 

Doporučení pro veřejnost pro období karantény naleznete zde: Pro veřejnost , pro zdravotníky zde: Pro zdravotníky.

Zde naleznete rozhovor A. Suchého o vlivu mobilních telefonů, článek o gender problematice a o dezinformacích.

Bojíte se létat? S přáteli jsme pro vás vyvinuli mobilní aplikaci Hlavně v klidu pro Android i Apple, která vám pomůže strachy a fobie překonat! http://cz.keepcalmapps.com/

Pro lékaře

Podle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění je nezbytné, aby měl pacient či klient požadující jakoukoli psychologickou péči (vyšetření nebo psychoterapii) žádanku - ta umožňuje, aby mohly být tyto výkony řádně hrazeny  z veřejného zdravotního pojištění.

Psychologické výkony NEJDOU do vašich nákladů!  Žádanka je pouze administrativní úkon, protože podle zákona má psychologickou péči indikovat lékař. Prosím proto o vaši laskavou spolupráci.
 
V žádance by mělo být především specifikováno, co pacient požaduje, nebo co mu doporučujete, a to ve dvou základních kategoriích, které určují podobu a výkony následné psychologické péče:
 
1. "Žádám o psychoterapii."   NEBO   2. "Žádám o psychologické vyšetření."
 
Je samozřejmě možné požádat o obojí najednou, tedy o psychologické vyšetření a následnou psychoterapii. 
 
Další specifikace je již dobrovolná a řídí se konkrétními požadavky vašeho zdravotnického zařízení nebo pacienta (vyšetření paměti, intelektu, osobnosti... psychoterapeutické vedení kvůli úzkostem, partnerským problémům atd. atp.). 
 
Standardní součástí platné žádanky jsou potom vyplněné údaje: kód pojišťovny, vaše IČP, odbornost, datum odeslání, jméno a příjmení pacienta, číslo pojišťence, základní dg. a vaše razítko.
 
Věřím, že tyto informace nechápete jako poučování nebo navyšování požadavků na již tak dost náročnou zdravotnickou administrativu, ale že naopak povedou k usnadnění naší spolupráce, zjednodušení profesní komunikace a ke vzájemné spokojenosti.