V nakladatelství XYZ (Albatros Média) vyšel román Adama Suchého "VŠECHNO SE V DOBRÉ OBRÁTÍ"

Adresář psychologů a psychoterapeutů pomáhajících dobrovolně Ukrajincům (těm v ČR žijícím i těm příchozím) a další důležité odkazy naleznete zde.

Vytvořili jsme s kolegou Světlákem Českou psychologickou alianci pro globální změny, jejímž prostřednictvím jsme připojili českou psychologii k celosvětovému projektu s více než 60 zeměmi světa. Za ČR jsme také podepsali lisabonskou klimatickou deklaraci. Podrobněji viz odkaz. 

Doporučení pro veřejnost pro období karantény naleznete zde: Pro veřejnost , pro zdravotníky zde: Pro zdravotníky.

Zde naleznete rozhovor A. Suchého o vlivu mobilních telefonů, článek o gender problematice a o dezinformacích.

Bojíte se létat? S přáteli jsme pro vás vyvinuli mobilní aplikaci Hlavně v klidu pro Android i Apple, která vám pomůže strachy a fobie překonat! http://cz.keepcalmapps.com/

Placené služby

V rámci své kvalifikace a odbornosti poskytuji následující:

  • Vyšetření pro posudkové komise ČSSZ, OSSZ a MPSV (fakturováno na základě platného ceníku a bodových hodnot dle vyhlášky 439/2008 Sb. a vyhlášky 464/2008 Sb.)
  • Soudně-znalecké posudky dospělých (zadané pouze státními orgány - policie, soudy, nikoli komerční!) (Pozn.: Znalecká činnost aktuálně přerušena.)
  • Vyšetření řidičů pouze ze zdravotnické indikace (vyšetření řidičů z povolání a vybodovaných řidičů neprovádíme, může je provádět pouze akreditovaný dopravní psycholog)
  • Vyšetření z jiné indikace než zdravotnické či výše uvedené (např. pro uchazeče o zaměstnání, pro vlastní potřebu atd.)
  • Terapie jasným světlem (viz Terapie světlem)
  • Přednášky, kurzy, semináře a výběrová řízení 

Ceny podle platných sazebníků nebo dohodou.
Ceník úhrad za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace: 4,50,- Kč za jednu stranu A4 dokumentace.