Vytvořili jsme s kolegou Světlákem Českou psychologickou alianci pro globální změny, jejímž prostřednictvím jsme připojili českou psychologii k celosvětovému projektu s více než 60 zeměmi světa. Za ČR jsme také podepsali lisabonskou klimatickou deklaraci. Podrobněji viz odkaz. 

Doporučení pro veřejnost pro období karantény naleznete zde: Pro veřejnost , pro zdravotníky zde: Pro zdravotníky.

Rozhovor A. Suchého pro časopis Týden o vlivu mobilních telefonů najdete zde. Článek o gender problematice naleznete tady.

Bojíte se létat? S přáteli jsme pro vás vyvinuli mobilní aplikaci Hlavně v klidu pro Android i Apple, která vám pomůže strachy a fobie překonat! http://cz.keepcalmapps.com/

Náš tým

PhDr. Adam Suchý (nar. 1974),

klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, nejprve obor žurnalistika (1998), později obor psychologie (2003). Základní klinické zkušenost získal ve Fakultní nemocnici v Olomouci (Oddělení klinické psychologie a Psychiatrická klinika – později na pozici vedoucího psychologa).

V roce 2006 složil specializační zkoušku (I. atestaci) z klinické psychologie, v roce 2008 ukončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik diplomem Gestalt psychoterapeuta (Institut Dialog), následně získal funkční specializaci (II. atestaci) v systematické psychoterapii. V Institutu Dialog nyní působí jako trenér a supervizor. V tomtéž roce byl jmenován soudním znalcem (obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na klinickou psychologii).

V rámci svého vzdělání absolvoval řadu kurzů – certifikovaný diagnostický kurz MMPI-2, akreditované supervizí a výukové semináře v Rorschachovské metodě, výcvikový program Ericksonovské hypnoterapie, klinickou neuropsychologii, diferenciální diagnostiku dospělých atd.    

Je členem výboru a odborné rady České společnosti pro Gestalt terapii, Asociace klinických psychologů, Obce spisovatelů ČR a poradcem Ligy otevřených mužů (LOM). Více než 15 let publikuje v populárních i odborných časopisech, je autorem knihy „Mediální zlo – mýty a realita" (Triton, 2007). 

Jeho domovským projektem je AM Gestalt, který nabízí v České republice ojedinělou psychologickou péči zaměřenou na zdravotníky s exponovanými a náročnými specializacemi, jakož i týmovou supervizi ve zdravotnických zařízeních.  

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 608 390 634
E-mail: psycholog@adamsuchy.cz

                            

Mgr. Martin Plotz (nar. 1977),

klinický psycholog a psychoterapeut. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval obor psychologie (2004). Základní klinické zkušenosti získal v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, kde působí doposud (na Oddělení klinické psychologie). Zabýval se především léčbou závislostí, neurotických a psychotických onemocnění (diagnostikou, individuální a skupinovou psychoterapií).

V roce 2008 složil specializační zkoušku z klinické psychologie (atestaci). V roce 2011 absolvoval pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Institut Dialog), který ukončil zkouškou a získáním diplomu Gestalt terapeuta (2013). Následně získal funkční specializaci (II. atestaci) v systematické psychoterapii. 

V rámci svého vzdělávání absolvoval řadu kurzů - certifikovaný kurz v Rorschachově metodě, kurz terapie sexuálních dysfunkcí, kurz hypnoterapie, certifikovaný kurz Wechslerových inteligenčních škál pro dospělé atd.

Je v oficiálním seznamu hypnoterapeutů ČR s osvědčením sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti. Dále je členem České společnosti pro Gestalt terapii („Czech Society for Gestalt Therapy" - CSGT) a členem AKP (Asociace klinických psychologů).

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 775 665 388
E-mail: mplotz-psycholog@seznam.cz

 

Mgr. Eva Směšná (nar. 1974),

psycholožka a psychoterapeutka. Absolvovala studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, nejprve na PdF obor učitelství (1999) a později na FF obor psychologie (2010). Základní klinické zkušenosti získala v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži na oddělení klinické psychologie a ve Vojenské nemocnici v Olomouci v ambulanci klinické psychologie. Další zkušenosti získala v Pedagogicko-psychologické poradně v Prostějově, kde se věnovala diagnostice a psychoterapii dětí.

V roce 2014 ukončila pětiletý akreditovaný Výcvik v integrativní psychoterapii. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik Somatic Expriencing® zaměřený na léčení traumatu. V rámci svého vzdělání absolvovala řadu kurzů – certifikovaný kurz Wechslerových inteligenčních škál pro dospělé, kurz hypnoterapie, psychoterapeutický výcvik v arteterapii, výcvik ve Feuersteinově metodě instrumentálního obohacování, supervizní a koučovací výcvik a další.

Od roku 2015 dosud se pravidelně věnuje přednáškové činnosti na Pedagogické Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 773 014 881
E-mail: smesna.eva@seznam.cz