V nakladatelství XYZ (Albatros Média) vyšel román Adama Suchého "VŠECHNO SE V DOBRÉ OBRÁTÍ"

Adresář psychologů a psychoterapeutů pomáhajících dobrovolně Ukrajincům (těm v ČR žijícím i těm příchozím) a další důležité odkazy naleznete zde.

Vytvořili jsme s kolegou Světlákem Českou psychologickou alianci pro globální změny, jejímž prostřednictvím jsme připojili českou psychologii k celosvětovému projektu s více než 60 zeměmi světa. Za ČR jsme také podepsali lisabonskou klimatickou deklaraci. Podrobněji viz odkaz. 

Doporučení pro veřejnost pro období karantény naleznete zde: Pro veřejnost , pro zdravotníky zde: Pro zdravotníky.

Zde naleznete rozhovor A. Suchého o vlivu mobilních telefonů, článek o gender problematice a o dezinformacích.

Bojíte se létat? S přáteli jsme pro vás vyvinuli mobilní aplikaci Hlavně v klidu pro Android i Apple, která vám pomůže strachy a fobie překonat! http://cz.keepcalmapps.com/

Náš tým

PhDr. Adam Suchý (nar. 1974),

klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, nejprve obor žurnalistika (1998), později obor psychologie (2003). Základní klinické zkušenost získal ve Fakultní nemocnici v Olomouci (Oddělení klinické psychologie a Psychiatrická klinika – později na pozici vedoucího psychologa).

V roce 2006 složil specializační zkoušku (I. atestaci) z klinické psychologie, v roce 2008 ukončil pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik diplomem Gestalt psychoterapeuta (Institut Dialog), následně získal funkční specializaci (II. atestaci) v systematické psychoterapii. V Institutu Dialog nyní působí jako trenér a supervizor. V tomtéž roce byl jmenován soudním znalcem (obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na klinickou psychologii).

V rámci svého vzdělání absolvoval řadu kurzů – certifikovaný diagnostický kurz MMPI-2, akreditované supervizí a výukové semináře v Rorschachovské metodě, výcvikový program Ericksonovské hypnoterapie, klinickou neuropsychologii, diferenciální diagnostiku dospělých atd.    

Je členem výboru a odborné rady České společnosti pro Gestalt terapii, Asociace klinických psychologů, Obce spisovatelů ČR a poradcem Ligy otevřených mužů (LOM). Více než 18 let publikuje v populárních i odborných časopisech, je autorem knihy „Mediální zlo – mýty a realita" (Triton, 2007). 

Jeho domovským projektem je AM Gestalt, který nabízí v České republice ojedinělou psychologickou péči zaměřenou na zdravotníky s exponovanými a náročnými specializacemi, jakož i týmovou supervizi ve zdravotnických zařízeních.  

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 608 390 634
E-mail: psycholog@adamsuchy.cz

                            

Mgr. Lucie Čajánková (nar. 1983),

klinická psycholožka, obor psychologie vystudovala na Masarykově Univerzitě v Brně (2008).

Základní klinické zkušenosti získala v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem (Dětská klinika – diagnostická a terapeutická práce s dětskými klienti a jejich rodinami). V Olomouci působila následně v ambulancích klinické psychologie (PhDr. Hana Krylová, Age Centrum).

V roce 2014 absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Institut Dialog). V roce 2016 složila atestaci z klinické psychologie.

V rámci svého vzdělávání absolvovala řadu kurzů a workshopů, týkajících se jak diagnostiky, tak terapeutické práce, především využití práce s tělem v psychoterapii. 

Současně působí v neziskové organizaci Úsměv mámy, která podporuje ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu.

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 770 698 862
E-mail: psychologie.cajankova@gmail.com

 

Mgr. David Kříž (nar. 1995),

psycholog, frekventant psychoterapeutického výcviku Gestalt psychoterapie (Institut Dialog).

Absolvoval Masarykovu univerzitu obor psychologie (2022).

 Základní klinické zkušenosti získal v Psychiatrické nemocnici – Brno – Černovice.

 V roce 2021 absolvoval koučovací výcvik pro psychology (Praktická psychologie s.r.o.)

 Aktuálně působí také jako školní psycholog na Základní škole.

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 728 483 266
E-mail: psycholog.kriz@gmail.com

 

Mgr. Barbora  Müllerová (nar. 1992),

psycholožka ve zdravotnictví. Na Univerzitě Palackého v Olomouci absolvovala jednooborovou psychologii. Pracovní zkušenosti získala v ambulanci klinické psychologie a psychoterapie.

Od roku 2016 se vzdělává v rámci předatestační přípravy klinické psychologie. V rámci přípravy absolvovala kurz Rorschachovy metody, Operacionalizované psychodynamické diagnostiky, Wechslerových škál a další.

V roce 2021 zakončila zkouškou akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii (Institut Dialog).

 

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 797 616 872
E-mail: work.bureba@gmail.com