Rozhovor A. Suchého pro časopis Týden o vlivu mobilních telefonů najdete zde. Článek o gender problematice naleznete tady.

Bojíte se létat? S přáteli jsme pro vás vyvinuli mobilní aplikaci Hlavně v klidu pro Android i Apple, která vám pomůže strachy a fobie překonat! http://cz.keepcalmapps.com/

Hrazená péče

Z veřejného zdravotního pojištění je plně hrazena většina psychodiagnostických a psychoterapeutických služeb. K nim patří především:

  • Komplexní a cílené psychologické vyšetření, např. vyšetření tzv. kognitivních funkcí  (intelekt, paměť, pozornost), osobnosti, organicity (postižení CNS), afektivity (poruchy nálady) atd.
  • Psychoterapie krátkodobá i systematická dlouhodobá, a to především individuální (v případě zájmu a naplnění lze realizovat i párovou, případně skupinovou)
  • Krizová intervence
  • Podpůrné, edukační a terapeutické skupiny pro partnery či příbuzné nemocných, rodičovské skupiny atd. (realizováno v případě zájmu a naplnění) 

    !!! Pro plnou úhradu péče ze zdravotního pojištění je nezbytné přinést si ŽÁDANKU od vašeho praktického lékaře, psychiatra či jiného specialisty. Žádanka je formulář či list papíru, na kterém jsou vaše základní údaje, stručné doporučení (např. „Žádám o psychologické vyšetření + specifikace, co má být vyšetřeno" nebo „Doporučuji psychoterapii") a razítko lékaře.   

Tento administrativní úkon je stanoven zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

V současné době budou bezplatně ošetřeni klienti těchto zdravotních pojišťoven:

ČPZP Česká průmyslová zdravotní pojišťovna    205
VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
RBP Revírní bratrská pokladna 213
OZP
Oborová zdravotní pojišťovna
207
ZPMVČR   
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
211
VOZP
Vojenská zdravotní pojišťovna
201
 
Pozn.:
Zdravotní pojišťovna AGEL (kód 227) byla 1.7.2009 sloučena s poj. 
HZP, takže bezplatné ošetření se vztahuje i na původní pojišťence .
Od 1.10. 2009 se HZP dále slučuje s ČNZP, celý subjekt tří pojišťoven bude nadále vystupovat pod zkratkou ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, kód 205).
Od května 2011 byla zdravotní pojišťovna Média (228) sloučena s VZP (111).
Od září 2012 byla zdravotní pojišťovna Metal-Aliance (217) sloučena s ČPZP (205).